V této případové studii byly kotevní šrouby sloužící k zavěšení tunelových ventilátorů identifikovány jako kritické riziko. Správná montáž je nesmírně důležitá, ale skutečnost, že by vzhledem k umístění těchto spojů nebyla provedena řádná údržba, vyžadovalo přehodnocení návrhu. Dříve používané produkty, které měly zabránit povolování spoje nebyly řešením a vedly k selhávání spoje.
Aktuální strategie je použití produktů, které nevyžadují pravidelnou korektivní údržbu a u kterých stačí pouze sledování „barevné rysky“.
Matice HARDLOCK® umožňuje v takto obtížných montážních oblastech snadnou instalaci jen pomocí běžného klíče a je uznávána jako skutečná prevence zamezující uvolnění kritických spojů.

Více o: HARDLOCK®

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).