Když je předpětí šroubu příliš nízké, dochází k úniku kalu, zrychlenému opotřebení vyložení mlýnu a zlomení šroubů. Předpětí šroubu je určeno kroutícím momentem použitým k instalaci spojovacího prvku. Téměř vždy dochází k rozptylu předpětí, což způsobuje, že některé šrouby mají menší předpětí než ostatní. HARDLOCK® je řešení, které brání tomu, aby málo/středně předepnuté šrouby ztrácely více svěrné síly, což vede k prosakování kalu, zrychlenému opotřebení vyložení mlýnu a zlomení šroubů.

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).