Solární panely se montují buď na střechy nebo na zem a jsou vystaveny větru, který na ně působí silou ve formě tahu nebo zdvihu nebo kombinací obou činitelů. Tahové a zdvihové síly na plochém panelu mohou vznikat smykovým napětím na povrchu panelu nebo rozdílu v tlaku vyvolané větrem na obou stranách panelu nebo kombinací obou jevů. Zejména spojovací části solárních panelů a montážní konstrukce mají tendenci se vlivem takového zatížení větrem povolovat, k čemuž lze využít řešení matic HARDLOCK®.

Ke konstrukci solárního montážního systému se využívá mnoho šroubových spojů a je tedy obtížné provést kompletní kontrolu každého spoje na horní straně panelových soustav. Matice HARDLOCK® je extrémně účinná při zvyšování spolehlivosti těchto spojů tím, že zabraňuje jakémukoli uvolnění!

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).