V Japonsku jsou pražce na mostních konstrukcích bezpečně uchyceny pomocí unikátního hákového šroubu. Když vlak přejíždí přes železniční trat na mostní konstrukci, pražec se stlačí v důsledku hmotnosti vlaku. Kdyby se použil běžný šroub, ztratil by veškerou svou pevnost v tahu. Svorník hákového tvaru však působí jako pružina, ohýbá se při pohybu a udržuje dostatečný tah na šroub, čímž zajišťuje, že pražce zůstanou pevně připevněny k mostu. Bohužel tento významný pohyb hákového šroubu může způsobit uvolnění matice.
Aby byl tento problém vyřešen, náš produkt, matice HARDLOCK®, se efektivně používá již více než 20 let k zajištění těchto specifických spojovacích prvků, čímž se zabrání jakémukoli možnému uvolnění. V současné době jej používá ve více než 70 % těchto aplikací společnost East Japan Railway Company, přední společnost pro osobní železniční dopravu v Japonsku a největší ze sedmi společností Japan Railways Group, jakož i mnoho dalších renomovaných společností.

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).