Věděli jste, že Applied Bolting Technology vyrábí 50 ksi DTI, které se používají pro snadnou výměnu svorníku (SSR) za sníženého provozního tlaku v souladu s kódem ASME?

Kromě kompletních přírubových DTI sad vyrábí Applied Bolting Technology také 50 ksi DTI, které se používají pro snadnou výměnu svorníku (Single Stud Replacement – SSR) nebo výměnu svorníků na přírubových spojích za sníženého provozního tlaku (hot/half bolting) v souladu s kódem ASME:

„Hot/half bolting je postupná demontáž a výměna šroubů na přírubových spojích za sníženého provozního tlaku.“

SSR DTI nejsou určeny pro žádný konkrétní průměr a třídu příruby. Používají se všude tam, kde má být utažen konkrétní průměr šroubu na napětí šroubu 50 ksi. SSR DTI jsou označeny průměrem šroubu, značkou „SSR“ a hodnotou 50 ksi.

SSR DTI mohou být použity jako „pohodlnější DTI“ v kombinaci se sadami DuraSquirt® DTI Sigle Pass Flange System, namísto kalibrovaných utahovacích prostředků s ověřenými hodnotami kroutících momentů. SSR DTI se montují na příslušná místa a utahují se do doby, až všechny SSR DTI vytlačí oranžové indikační médium. Poté lze instalovat přírubovou sadu DTI s postupnou náhradou všech SSR DTI v přírubovém spoji a tím dokončit uzavření příruby.

*ASME PCC-2, článek 3.11 str. 126, Hot and Half Bolting Removal Procedures.