Tunelový vrtací stroj (TBM), známý také jako „krtek“, je stroj s kruhovým průřezem používaný k hloubení tunelů přes různé vrstvy půdy a hornin. Dokáže se provrtat tvrdou skálou, pískem,…prakticky čímkoli. Průměry vlastních tunelů se mohou pohybovat od jednoho metru (prováděných pomocí mikro TBM) až po téměř 16 metrů.

Poškození sestavy vrtací korunky může způsobit zpoždění a prodloužit dobu vrtání tunelu. Několik výrobců TBM přešlo na matice HARDLOCK®, aby zabránili ztrátě předpětí ve šroubových spojích. Společnosti jako JIM Technology Corporation, EM Korea Co., Ltd., Kawasaki Heavy Industries & Hitachi Zosen Corporation, IHI Corporation, Robbins Company…už přešli u sestav vrtacích korunek na matice HARDLOCK®.

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).