Zákazník provedl celopodnikovou analýzu aktiv, aby našel aktivum způsobující společnosti největší ztrátu. Zjistili, že 70% problémů bylo způsobeno více než 150 vibračními síty používaných v jejich metalurgických zařízeních. Jedním z hlavních důvodů ztráty majetku bylo množství šroubů a matic, které každý měsíc museli vyměňovat u všech svých strojů. Znamenalo to i obrovskou ztrátu produkce při zpracování uhlí.

Existuje mnoho společností, které vynakládají velké úsilí k vyřešení toho, proč tyto vibrace způsobují povolování šroubů a jak tyto vibrace snížit. To je zcela jistě správné, ale neodstraní to základní příčinu. Vibrace se znásobí, pokud šrouby ztratí svoji předepínací sílu. Mnoho lidí si plete povolené matice s maticemi, které ztrácejí upínací sílu, ale nejde o stejný jev.

HARDLOCK® je řešením pro tyto typy kritických vibrací. HARDLOCK® již za vás udělal veškerou práci. HARDLOCK® provádí výzkum v řešení šroubových spojů již 50 let a poskytuje vám nejbezpečnější a nejucelenější řešení.

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).