Jedním z nejčastějších mechanismů selhání šroubů je únava materiálu. Únava materiálu je jev, který se vyskytuje u materiálů šroubů v důsledku cyklických změn aplikovaného napětí.

Šrouby, které jsou utažené, mohou selhat v důsledku únavy materiálu v následujících situacích:
1) Vygenerovaná počáteční hodnota předpětí šroubu vyvozená kroutícím momentem je příliš nízká
2) Vygenerovaná hodnota předpětí šroubu vyvozená kroutícím momentem je nad mezí kluzu šroubu
3) Mez kluzu materiálu šroubu je příliš nízká
4) Zvýšené teploty způsobující uvolnění šroubu
5) Vibrace zařízení způsobující uvolnění šroubu
6) Vyšší amplitudy napětí nad mez únavy

Proč SmartBolts® DTI™?
1) Optická signalizace toho, co se ve šroubu děje
2) Překvapivě jednoduché a zároveň moderní řešení
3) Bezkonkurenční a nepřekonatelné výhody
4) Opakovaná použitelnost a provozní spolehlivost
5) Včasná výstraha ztráty předpětí ve šroubu
6) Jednoduchá instalace
7) Snižují provozní náklady, zvyšují produktivitu zařízení
8) Zvyšuje bezpečnost provozu

Pro zaslání detailní prezentace nás prosím kontaktujte na info@aymara.cz (dostupná česká, anglická a polská verze).